Forældreansvar


 
Som i andre sportsgrene har forældre et ansvar for deres børn. Det er forældrene, der sørger for at børnene kommer til tiden, og at de opfører sig ordentligt.

Spillerne møder op til træning til tiden omklædt, ellers risikere man at være udelukket for dagens træning.
 
Vi forventer, at forældrene er behjælpelige med kørsel i forbindelse med holdkampe og stævner.
 
Ved hjemmekampe skal der altid være en forælder til stede.